Kalendorius

« BirĹľelis 2022 »
P A T K P Ĺ  S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Artimiausias renginys
214148846_313690543837059_4571541019163775197_n

Motokroso varžybos „S?lijos taur? 2020″ I etapas

Sportinink? d?mesiui!!!

Kvie?iame aktyviai registruotis internetu, išvengiant eili? registracijos metu. Varžyb? dien? dalyvi? skai?ius registruojantis

bus ribojamas, pagal klasi? starto vietas (solo 40 sportinink?, quad ir 750 s/p 30 sportinink?).

Atkreipiame d?mes? kei?iasi varžyb? dienotvark?!!!

Sportininkai ? tras? bus ?leidžiami tik su 2 lydin?iais asmenimis (treneris, mechanikas), kiti lydintys asmenys nebus ?leidžiami.

Kilus klausimams skambinkite tel. +370 652 635 91.

B?kime sveiki, saugokime vieni kitus.

 

ATTENTION RIDERS !!!

We invite you to actively register online, avoiding queues during registration. On the day of the competition, the number of participants 
registering will be limited, according to the starting places of the classes (solo 40 rides, quad and 750 s / p 30 riders).
 We pay attention to the changing agenda of the competition !!! Riders will be admitted to the track only with 2 accompanying 
persons (coach, mechanic), other accompanying persons will not be admitted. If you have any questions, call tel. +370 652 635 91.

 

Ži?rov? d?mesiui!!!

Renginys vyks be ži?rov?!!! Tad labai prašome laikytis vis? Vyriausyb?s reikalavim?. J?s neb?site ? leisti ? mototras?. Tiek j?s? tiek m?s? saugumui. Likite namuose!!!

Papildomi nuostatai

Išankstin?s registracijos anketa

Užsiregistravusi? sportinink? s?rašas

Dienotvark? (agenda) I gr.

Dienotvark? (agenda) II gr.

 

Komentarai uĹľdaryti.