Kalendorius

« Kovas 2023 »
P A T K P Ĺ  S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Artimiausias renginys
214148846_313690543837059_4571541019163775197_n

„Žibinto šviesa!“

Rokiškio rajono automobili? ir motocikl? sporto klubas „Viesulas“ ?gyvendino projekt? „Žibinto šviesa!” socialin?je laisvalaikio erdv?je Rokiškio mieste“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo l?šomis. Ši? met? pavasar? ir vasar? klubas pakviet? 32 vaikus ir jaunuolius iš Rokiškio miesto dalyvauti net šešiose po 5 dienas stovyklose su dvira?iais, dvira?i? trasoje, Uljanavos kaime, Rokiškio r.

Veiklose dalyvavo vaikai ir jaunuoliai iš daugiavaiki? šeim?, vaik? kurie lik? be t?v?, socialin?s rizikos vaik?, socialin?s globos ir bendruomenini? vaik? nam? bei vaik? iš nepasiturin?i? šeim?.

Dalyviams veiklose buvo suteikiami dvira?iai, apsaugos, šalmai, jog saugiai gal?t? mokytis važiuoti dvira?iu ir smagiai praleisti laisv? laik? su draugais. Kiekvienas dalyvis gal?jo laiko ir atstumo matavimo ?rangos pagalba,  sekti savo važiavimo su dvira?iu rezultatus. Prieš stovyklas buvo pravedamos paskaitos „Dvira?i? kult?ra“ ir suteikiamos žinios ir praktiniai patarimai dalyviams, kaip saugiai važiuoti dvira?iu.

Smag?s dvira?i? žygiai miškuose ir užsi?mimai Rokiškio parkuose su dvira?iais ilga ?simin? vaikams. Dalyviai vyko dalyvauti dvira?i? varžytuv?se ir dvira?i? sporto etap? varžybose ? kitus miestus. Dvira?i? stovyklose rytines mankštas pravesdami treneriai, po to vaikai vykdavo ? pažintines keliones po Rokiškio ir aplinkini? rajon? apylinkes.

Vaikai ir jaunuoliai dalyvaudami stovyklose išmoko saugiai važiuoti su dvira?iu, smagiai leisti laisvalaik? su savo draugais, m?gautis vasaros maudyn?mis ir uog? bei gryb? rinkimu miškuose, zefyr? ir dešreli? kepimu bei steb?ti šalia besitreniruojan?ius ir dalyvaujan?ius varžybose motociklininkus mototrasoje.

Nuotraukas galite perži?r?ti foto galerijoje.

 

Komentarai uĹľdaryti.