Kalendorius

« Vasaris 2023 »
P A T K P Ĺ  S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Artimiausias renginys
214148846_313690543837059_4571541019163775197_n

MTB dvira?i? varžyb? „S?lijos taur?-2022″ galutiniai rezultatai

MTB „S?lijos taur?-2022″ galutiniai rezultatai

Motokroso varžyb? „S?lijos taur?-2022″ galutiniai rezultatai

 

Motokroso varžyb? S?lijos taur?-2022 rezultatai

S?lijos taur? – 2022 I etapas

Papildomi varžyb? nuostatai

Anketa ? registracij?

Užsiregistravusi? sportinink? s?rašas

2022 m. S?lijos taur?s nuostatai

„Žibinto šviesa!“

Rokiškio rajono automobili? ir motocikl? sporto klubas „Viesulas“ ?gyvendino projekt? „Žibinto šviesa!” socialin?je laisvalaikio erdv?je Rokiškio mieste“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo l?šomis. Ši? met? pavasar? ir vasar? klubas pakviet? 32 vaikus ir jaunuolius iš Rokiškio miesto dalyvauti net šešiose po 5 dienas stovyklose su dvira?iais, dvira?i? trasoje, Uljanavos kaime, Rokiškio r.

Veiklose dalyvavo vaikai ir jaunuoliai iš daugiavaiki? šeim?, vaik? kurie lik? be t?v?, socialin?s rizikos vaik?, socialin?s globos ir bendruomenini? vaik? nam? bei vaik? iš nepasiturin?i? šeim?.

Dalyviams veiklose buvo suteikiami dvira?iai, apsaugos, šalmai, jog saugiai gal?t? mokytis važiuoti dvira?iu ir smagiai praleisti laisv? laik? su draugais. Kiekvienas dalyvis gal?jo laiko ir atstumo matavimo ?rangos pagalba,  sekti savo važiavimo su dvira?iu rezultatus. Prieš stovyklas buvo pravedamos paskaitos „Dvira?i? kult?ra“ ir suteikiamos žinios ir praktiniai patarimai dalyviams, kaip saugiai važiuoti dvira?iu.

Smag?s dvira?i? žygiai miškuose ir užsi?mimai Rokiškio parkuose su dvira?iais ilga ?simin? vaikams. Dalyviai vyko dalyvauti dvira?i? varžytuv?se ir dvira?i? sporto etap? varžybose ? kitus miestus. Dvira?i? stovyklose rytines mankštas pravesdami treneriai, po to vaikai vykdavo ? pažintines keliones po Rokiškio ir aplinkini? rajon? apylinkes.

Vaikai ir jaunuoliai dalyvaudami stovyklose išmoko saugiai važiuoti su dvira?iu, smagiai leisti laisvalaik? su savo draugais, m?gautis vasaros maudyn?mis ir uog? bei gryb? rinkimu miškuose, zefyr? ir dešreli? kepimu bei steb?ti šalia besitreniruojan?ius ir dalyvaujan?ius varžybose motociklininkus mototrasoje.

Nuotraukas galite perži?r?ti foto galerijoje.

 

Dvira?i? kroso „Aukštaitijos taur? 2021″ sezono uždarymas

Varžyb? rezultatai

Norime pad?koti organizatoriams, partneriams, r?m?jams, dalyviams ir žinoma sirgaliams:

Panev?žio m.mergai?i? dvira?i? sporto klubui „Fort?na“ už pasiruošim? varžyboms.

UAB „Laš? duona“, UAB „Legra“, UAB „Stogvyga“, „Aib?“ UAB „Rokiškio Sirena“, KTV „Zirzil?“.

 

 

Prieš pat šventes kvie?iame sudalyvauti dvira?i? kroso sezono uždaryme.  Kvie?iame visus mažus ir didelius, ir  nesvarbu ar paspirtukas, ar triratukas, ar balansinukas, ar dviratukas vis? labai laukiame.

Aukštaitijos taur?s 2021 galutiniai rezultatai

Aukštaitijos „Biorinos taur?“ paskut? V etap? pasitiko Zarasuose

Šiandien (08 21) nuostabus saul?tas ir šiltas oras pasitiko mus Zarasuose paskutiniame dvira?i? kroso V etape Aukštaitijos „Biorinos taur?“. Puikiai paruoštoje Zaras? trasoje teko ?veikti ne vien? kalniuk?, asfaltuoto kelio, stadiono takelio bei miško tak?. Šioje trasoje tiek mažas tiek didelis pasis?m? adrenalino. D?kojame sportininkams, kurie buvo ne tik šiais metais su mumis, bet dar ir ateinan?iais metais bendrausime toliau.

Rezultatai

 

 

 

 

 

 

„Viesulas“ ?gyvendino projekt? „Aktyvaus užimtumo erdv?s suk?rimas ir pritaikymas vaikams ir jaunimui Rokiškio mieste“

Rokiškio rajono automobili? ir motocikl? sporto klubas „Viesulas“ ?gyvendindamas projekt? „Aktyvaus užimtumo erdv?s suk?rimas ir pritaikymas vaikams ir jaunimui Rokiškio mieste“ 20211 m. balandžio – geguž?s m?n. pakviet? Rokiškio miesto vaikus ir jaunuolius ? dvi aktyvaus užimtumo ir laisvalaikio praleidimo stovyklas, Uljanavos k.

Dalyviai šaud? iš lanko su str?l?mis, išm?gino šaudym? tire, varž?si šaudyme iš str?ly?i? ? taikin?, mankštinosi, dalyvavo estafet?se, ži?r?jo filmus, žaid? stalo žaidimus, kad dar labiau leido susidraugauti ir atrasti ryš? su bendraamžiais. Stovyklos dalyviai tapo draugais, prad?jo lankyti dvira?i? sporto treniruotes.

Stovyklos didžiausias malonumas dalyviams – tai trenerio Romo leidimas pasiv?žinti su kartingais trasoje. Trasoje, kaip tikri kroso varžyb? lenktynininkai vairuoja kartingus, teko apsiversti ant kartingo stogo ir pamatyti liepsnas kylan?ias. Šis suteiktas džiaugsmas ir galimyb? vaikams dalyvauti su draugais smagiose veiklose, suteikia jiems daug, daug laim?s.

O kaip skaniai bendroje kompanijoje valgomas arb?zas, kepami zefyrai ir dešrel?s ant laužo, žaidžiami stalo žaidimai, tai žino tik sudalyvav? stovykloje vaikai.

Dalyviai apdovanojami  pad?komis už dalyvavim? stovyklose, prizais už laim?tas rungtis, atminimo dovan?l?mis, saldžiomis dovanomis.

Kvie?iame Rokiškio miesto vaikus ir jaunuolius atvykti ? Romo Kiš?no stovyklas Uljanavos k., Rokiškio r.

Daugiau nuotrauk? galite perži?r?ti m?s? nuotrauk? galerijoje.

Projektas finansuojamas iš Europos  socialinio fondo ir LR biudžeto l?š?.

.

 

Dvira?i? krosas III etapas Velykalnyje

„Moto – Roki“ taur? sudrebins „Moto – Roki“ tras? geguž?s 09 d. 12 val.

Papildomi varžyb? nuostatai

Registracija ? varžybas

 

 

Lietuvos motokroso ?empionato II etapas

Lietuvos motokroso ?empionato II etapas keliasi ? Rokišk? „Moto – Roki“ tras?. Visus gerb?jus šio sporto myl?tojus kvie?iame palaikyti savo sportininkus ir šiaip…. turiningai  praleisti savaitgal? motocikl? griausme.

Daugiau informacijos ir registracijos anket? rasite www.lmsf.lt